Movies Library

96 min

Hellhole - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089269 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089269
92 min

For Example, Argentina - 1985

https://novastream.to/embed/tt0369358 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0369358
77 min

The Year of the Beaver - 1985

https://novastream.to/embed/tt1433023 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt1433023
80 min

Secretary - 1985

https://novastream.to/embed/tt0427829 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0427829
105 min

Vagabond - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089960 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089960

Átok és szerelem - 1985

https://novastream.to/embed/tt1086402 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt1086402
97 min

Better Off Dead... - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088794 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088794
104 min

After Darkness - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088679 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088679
108 min

Santa Claus: The Movie - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089961 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089961
91 min

Tomboy - 1985

https://novastream.to/embed/tt0090184 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0090184
93 min

The Stuff - 1985

https://novastream.to/embed/tt0090094 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0090094
90 min

Commando - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088944 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088944
79 min

Biohazard - 1985

https://novastream.to/embed/tt0086967 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0086967
102 min

Lifeforce - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089489 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089489
116 min

Back to the Future - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088763 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088763
109 min

Return to Oz - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089908 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089908
131 min

A View to a Kill - 1985

https://novastream.to/embed/tt0090264 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0090264
115 min

Sweet Dreams - 1985

https://novastream.to/embed/tt0090110 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0090110
97 min

After Hours - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088680 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088680
86 min

Re-Animator - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089885 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089885
94 min

Legend - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089469 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089469
98 min

The Breakfast Club - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088847 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088847
80 min

The Black Cauldron - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088814 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088814
94 min

Once Bitten - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089730 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089730
114 min

The Goonies - 1985

https://novastream.to/embed/tt0089218 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0089218
109 min

Young Sherlock Holmes - 1985

https://novastream.to/embed/tt0090357 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0090357
105 min

Vision Quest - 1985

https://novastream.to/embed/tt0090270 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0090270
154 min

The Color Purple - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088939 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088939
89 min

Confessions of a Serial Killer - 1985

https://novastream.to/embed/tt0092776 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0092776
101 min

Day of the Dead - 1985

https://novastream.to/embed/tt0088993 https://novastream.to/embed/movie?imdb=tt0088993